"> مشخصات فنی نرم افزار / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

مشخصات فنی نرم افزار

تصویر: 

مشخصات فنی نرم افزار سیوا :
•    بستر نرم افزاری :   Microsoft .NET 2017
•    زبان برنامه نویسی : C# , VB.NET
•    بانک اطلاعاتی : Microsoft SQL Server 2014  
•    پیاده سازی با معماری چند لایه ای(Multi-Layer)

•    امکان بروز رسانی نرم افزار کاربران (client side) بصورت اتوماتیک و بدون نیاز به حضور فیزیکی کارشناسان فنی.
•    تهیه نسخ پشتیبان از اطلاعات نرم افزار بصورت اتوماتیک انجام خواهد شد و مدیر نرم افزار قادر خواهد بود زمان و محل تهیه نسخ پشتیبان را در سیوا تنظیم نموده و نرم افزار براساس این تنظیمات اقدام به تهیه خودکار نسخ پشتیبان از کلیه اطلاعات می نماید.