"> سیوا در یک نگاه / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

سیوا در یک نگاه

آشنائی با سیوا
نرم افزار سیوا مجموعه ای است به هم پیوسته و یکپارچه از نرم افزارهای :

 •    خرید
 •    فروش
 •   انبار
 •   حسابداری 
 •   خزانه داری
 •   حقوق و دستمزد
 •   پروژه
 •   برنامه ریزی تولید
 •   مدیریت ارتباط با مشتری
 •   و دهها قابلیت و امکانات جانبی

به دلیل سهولت کار با سیوا ، کاربران نیاز به احاطه بر مباحث علمی حسابداری ، انبارداری و بازرگانی نخواهند داشت و از جنبه دیگر با رعایت استاندارد ها و الزامات سیستمهای مالی و بازرگانی در طراحی سیوا ، این نرم افزار قابلیت برآورده ساختن انتظارات کاربران حرفه ای را نیز دارا می باشد.
طراحی سیوا به گونه ای انجام شده که عملیات بخشهای مختلف نرم افزار در تعامل با یکدیگر بوده و ارتباطات منطقی موجود بین سیستمها بصورت یکپارچه تدوین گردیده اند و بدین ترتیب سیوا بخش عمده ای از عملیات ثبت و نگهداری اطلاعات را خود برعهده گرفته و کاربر نیاز به انجام عملیات اضافه جهت ثبت ، بروزرسانی و تکمیل اطلاعات نخواهد داشت.
اهداف : 
نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا اهداف زیر را دنبال می نماید.

 • ثبت و نگهداری اطلاعات مرتبط با فعالیت های حسابداری ، بازرگانی و بازاریابی.
 • پردازش و استخراج اطلاعات به منظور افزایش دقت و سرعت در رویه های سازمانی.
 • ارائه گزارش های دقیق و سریع حسابداری و بازرگانی.
 • یکپارچه نمودن فعالیت های حسابداری و بازرگانی به منظور افزایش بهره وری سازمان از طریق کاهش هزینه های بخشهای مدیریت مالی و بازرگانی.
 • هوشمند نمودن فعالیت های حسابداری و بازرگانی و جلوگیری از انجام عملیات موازی و غیر ضروری.
 • تدوین ، تنظیم و قانونمند نمودن رویه های سازمانی.

سیوا برای چه کسانی مفید است : 
نرم افزار سیوا می تواند بهترین انتخاب برای گروههای زیر باشد:

 • شرکتها و بنگاههای اقتصادی متوسط و کوچک با هرگونه زمینه فعالیت.
 • شرکتهائی که فعالیت های آنها دارای پراکندگی جغرافیائی بوده و نیاز به کنترل فعالیتهای مالی و بازرگانی خود در نقاط مختلف کشور دارند.
 • فروشگاههای زنجیره ای.
 • فروشگاههای بزرگ ، متوسط و کوچک.
 • اشخاص حقیقی که نیاز به ثبت ، کنترل و پردازش فعالیت های مالی و بازرگانی خود دارند.
 • حسابداران و مدیران مالی که نیاز به نگهداری و پردازش اطلاعات شرکتهای مختلف در یک نرم افزار را دارند.