"> پشتیبانی نرم افزار / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

پشتیبانی نرم افزار

پشتيباني و نگهداري :

اعتقاد اين شركت در زمينه ارائه سيستمهاي نرم افزاري براين است كه پشتيباني و نگهداري مستمر از هر نرم افزار مهمتر از پياده سازي آن مي باشد زيرا تا قبل از پياده سازي نرم افزار ، شركت بهره بردار وابستگي خاصي به تكنولوژي اطلاعات ندارد ولي پس از پياده شدن و كاربردي شدن هر نرم افزار كليه فعاليتهاي شركت منوط به صحت عملكرد آن خواهد بود و روند تامين ، ثبت و دريافت اطلاعات موجود در سیوا شاهرگ حياتي شركت خواهد شد .
 براساس اين تفكر شركت فن آوران اطلاعات سوشيانس بخش ويژه اي را جهت پشتيباني و نگهداري نرم افزارهای ارائه شده به مشتريان تخصيص داده است كه در آن اهداف زير دنبال مي گردند.

•    نگهداري از سیوا به نحويكه هرگونه ازكار افتادگي و وقفه در اجراي نرم افزار در اسرع وقت برطرف گردد.
•    بررسي نيازهاي جديد مشتريان و ارائه خدمات نرم افزاري جهت تكميل سيستمها و حفظ پويائي آن.
•    ارائه خدمات آموزشي و مشاوره اي جهت ارتقاء كيفيت بهره برداري از نرم افزار.


انواع پشتیبانی:     

خدمات پشتیبانی و نگهداری سیوا به دو روش زیر انجام می پذیرد:

•    عقد قرارداد پشتیبانی: در این روش خدمات پشتیبانی و نگهداری سیوا در قالب قرارداد پشتیبانی انجام می پذیرد و شامل خدمات زیر می گردد:

-    پاسخگویی 24 ساعته 7 روز هفته به مشکلات اجرائی کارکنان خریدار
-    رفع اشکالات اورژانسی در اسرع وقت
-    بازرسی و کنترل دوره ای صحت عملکرد سیوا
-    کنترل دوره ای رویه های ذخیره سازی اطلاعات به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد مکانیزه ذخیره سازی اتوماتیک اطلاعات
-    پاسخگویی به سوالات آموزشی کاربران (در حد رفع اشکال)
-    نصب نسخ جدید نرم افزار
-    رفع اشکالات منطقی برنامه که مربوط به خطاهای برنامه نویسی می باشد.
-    رفع اشکالات کاربری نرم افزار که توسط کارکنان خریدار بوجود می آید.

•    ارائه خدمات پشتیبانی موردی: در این روش ارائه خدمات به کاربران مطابق با درخواست موردی ایشان ارائه می گردد و شرکت هزینه ای مربوط به هر مورد را متناسب با زمان صرف شده برای رفع اشکال محاسبه و دریافت می نماید. خدمات قابل ارائه در این روش عبارتند از:

-    پاسخگویی در ساعات اداری شرکت به مشکلات اجرائی کارکنان خریدار
-    رفع اشکالات کاربری نرم افزار که توسط کارکنان خریدار بوجود می آید براساس زمانبندی بخش فنی شرکت.

لازم به ذکر است خدمات پشتیبانی موردی از نظر زمانبندی و سرعت اجرا دارای اولویت پائین تری نسبت به خدمات پشتیبانی قراردادی هستند و زمان پاسخگویی و رفع اشکال توسط تیم فنی تعیین می گردد.