"> همه مبادلات را با ارز دلخواه خرید و فروش کنید / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

همه مبادلات را با ارز دلخواه خرید و فروش کنید

عکس خبر: 
حسابداری چند ارزی
خلاصه خبر: 
در سیوا این امکان را در اختیاردارید که کلیه فعالیت های خود اعم ازخرید، فروش، حسابداری، دریافت و پرداخت را با ارز دلخواه خود انجام دهید و گزارش های حسابدری مرتبط با این فعالیت ها را به تفیک هر ارز و یا بر اساس ارز پایه استخراج نمائید.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید.

نرم افزار حسابداری چند ارزی