"> نرم افزار مدیریت تماس / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

نرم افزار مدیریت تماس

هدف:

با در اختیار داشتن این نرم افزار میتوان شرح فعالیت ها، شرح وقایع و یاداشت ها و انواع فایلهای مربوط به هر فرم را در داخل فرم مربوطه ثبت نموده و سوابق مرتبط با هر فرم را بصورت الکترونیکی نگهداری نمود. به عبارت دیگر این نرم افزار یک آرشیو الکترونیکی برای ثبت و نگهداری و بایگانی کلیه مدارک و مستندات شرکت را بصورت طبقه بندی شده در اختیار قرار میدهد.

امکانات:

  • امکان ثبت متون و یادداشت برای هر داده بصورت طبقه بندی شده.
  • امکان پیوست نمودن انواع فایل های الکترونیکی به همراه توضیحات مربوطه برای هر داده.
  • امکان تعیین زمان یادآوری برای هر پیوست و اعلام یادآوری مربوطه توسط سیوا در زمان سررسید آن.
  • نگهداری مشخصات کاربر مربوط به هر پیوست با قابلیت ثبت پیوست های اختصاصی برای هر کاربر.
  • امکان مشاهده تعداد پیوست های هر داده و دسترسی سریع به پیوستها در زمان مشاهده داده ها.
  • امکان بارگذاری تصاویر اجناس جهت استفاده در برچسب ها و کاتالوگ های الکترونیکی.