"> نرم افزار فروشگاهی چند زبانه سیوا / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

نرم افزار فروشگاهی چند زبانه سیوا

عکس خبر: 
نرم افزار فروشگاهی چند زبانه
خلاصه خبر: 
انجام عملیات فروشگاهی به زبانهای انگلیسی و عربی شامل صدور صورتحساب فروش ، چاپ فاکتور انگلیسی و عربی و استخراج گزارشهای متنوع به سه زبان از امکانات نرم افزار فروشگاهی چند زبانه سیوا می باشد

با استفاده از این نرم افزار فروشندگان میتوانند فعالیت های روزمره خود را به زبان عربی یا انگلیسی انجام دهند و مدیران فروشگاه  نتایج  فعالیتهای روزانه را به سه زبان بار سه ، انگلیسی و عربی استخراج نمایند.
برای مشاهده  اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید.
نسخه چند زبانه سیوا