"> نرم افزار سیوا به زبان های انگلیسی، عربی و فارسی همزمان / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

نرم افزار سیوا به زبان های انگلیسی، عربی و فارسی همزمان

عکس خبر: 
نرم افزار سیوا به زبان های انگلیسی، عربی و فارسی
خلاصه خبر: 
با توجه به استقبال گسترده کشورهای همسایه ایران در استفاده از نرم افزار سیوا به زبان انگلیسی و با توجه به وجود کاربران عرب زبان در این کشورها، زبان عربی به لیست زبانهای تحت پوشش سیوا اضافه گردید.

 با این قابلیت کاربران سیوا که نرم افزار چند زبانه سیوا را تهیه نموده اند قادر خواهند بود بصورت مستقل یکی از زبان های انگلیسی، عربی و یا فارسی را انتخاب نمایند بدیهی است هر کاربر می تواند زبان مورد نظر خود را مستقل از دیگر کاربران تنظیم نماید و این تنظیم تأثیری در زبان دیگر کاربران نخواهد داشت.
برای اطلاع از امکانات بیشتر نرم افزار به لینک زیر مراجعه کنید

نرم افزار چند زبانه سیوا