"> نرم افزار سفارشات فروش سیوا / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

نرم افزار سفارشات فروش سیوا

تصویر: 

 

هدف:
هدف نرم افزار سفارشات فروش انجام کلیه عملیات مربوط به صدور و پیگیری سفارش فروش می باشد.
امکانات:
•    صدور درخواست مشتری بصورت مستقل و یا براساس یک پیش فاکتور خاص موجود.
•    ثبت درخواست های مشتریان با قابلیت تجدیدنظر در درخواست و انجام هرگونه اصلاحات در آن که در این حالت درخواست اولیه به عنوان بایگانی در پرونده مشتری ثبت شده و درخواست اصلاحی به صورت یک زیر درخواست از درخواست های اولیه ثبت خواهد شد. بدین ترتیب سوابق یک درخواست از زمان ثبت اولیه تا انجام هرگونه اصلاحیه قابل استخراج می باشد.
•    امکان صدور درخواست مشتری های اصلاحی به منظور تغییر اطلاعات هر درخواست مشتری با قابلیت نگهداری سوابق تغییرات اعمال شده در درخواست مربوطه ( تعداد دفعات اعمال عملیات اصلاحی بر روی هر درخواست نامحدود بوده و سیوا قادر به نگهداری کلیه سوابق اصلاحی هر درخواست را دارا میباشد )
•    امکان دریافت و نگهداری درخواست مشتریانی که توسط نرم افزار اندروید سیوا صادر گردیده اند
•    امکان صدور صورتحساب فروش مربوط به هر درخواست مشتری بدون نیاز به تایپ مجدد آن

ارتباط با سایر نرم افزار ها:
•    ارتباط با نرم افزار فروش به منظور دریافت اطلاعات پیش فاکتورها جهت صدور درخواست مشتری مربوط به آنها.
•    ارتباط با نرم افزار انبار به منظور دریافت اطلاعات اجناس.