"> قابلیت ها و امکانات سیوا / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

قابلیت ها و امکانات سیوا

آنچه شما منحصرا در سیوا قادر به انجام آن خواهید بود

    •    بخش اصلی و عمده فعالیت ها و عملیات حسابداری ، مالی و انبارداری خود را بر عهده نرم افزار بگذارید.
    •    بدون نیاز به ارتباط دائم اینترنتی تبادل اطلاعات نرم افزار های دفاتر نمایندگی ، فروشگاه ها و انبارهای خود را با نرم افزار دفتر مرکزی برقرار نموده و بدون نگرانی از بعد مسافت از کلیه وقایع بصورت لحظه ای مطلع گردید. با بکارگیری این قابلیت ضمن تبادل لحظه ای اطلاعات بین دفتر مرکزی و دیگر بخشها ، قطع ارتباط اینترنت هیچگونه اختلالی در اجرای عملیات طرفین بوجود نخواهد آورد.
    •    نیازهای اطلاعاتی خود را جهت ارائه به سازمانهای بیمه ، دارائی و ارزش افزوده بدون نیاز به محاسبات دستی از سیوا دریافت نمائید.
    •    اطلاعات سالهای مالی چندین شرکت را با یک نرم افزار پردازش و مشاهده نموده و برای هر شرکت سالهای مالی نامحدود ایجاد نمائید.
    •    سطح دسترسی به سالهای مالی و اطلاعات ریالی سرفصل های حساب و همچنین انبارها را برای کاربران خود بصورت اختصاصی تعیین نمائید.
    •    تحویل جنس به مشتریان را براساس صورت حسابهای فروش کنترل نموده و اقدام به تحویل مرحله ای کالاهای فروخته شده نمائید و بدین ترتیب در هر زمان لیستی از فروشهای ارسال نشده را در اختیار داشته باشید.
    •    کلیه مراحل فروش شامل ثبت درخواست مشتری ، صدور پیش فاکتور ، صدور صورتحساب فروش و صدور حواله انبار را بصورت مرحله ای ثبت ، پیگیری و ردیابی نمائید.
    •    مشتریان خود را طبقه بندی نموده و استراتژی ارائه قیمت به هر طبقه از مشتریان را در سیوا تعریف نمائید.
    •    اطلاعات تماس کلیه افراد مرتبط با یک مشتری را در پرونده مشتری ثبت نمائید.
    •    کلیه مراحل خرید شامل صدور سفارش خرید(صدور مستقیم یا صدور بر اساس صورتحساب فروش) ، تائید سفارش ، صدور صورتحساب خرید ، و صدور رسید انبار را ثبت ، پیگیری و ردیابی نمائید.
    •    کلیه عملیات خرید ، فروش و انبار را با دستگاههای بارکدخوان انجام داده و درصورت نیاز با ثبت شماره سریال توسط دستگاه بارکدخوان برای هر جنس ، پیگیری ورود و خروج اجناس و تاریخ انقضاء آنها را مدیریت نمائید.
    •    با یک کلیک موجودی تمام انبارهای خود را مشاهده نمائید.
    •    فرمت چاپ صورتحسابهای خرید ، صورتحسابهای فروش ، پیش فاکتور ، درخواست مشتری ، رسید انبار ، حواله انبار و دیگر گزارش های موجود در نرم افزار را با سلیقه خود و بصورت کاملا سفارشی طراحی کنید.
    •    توافقات ریالی خود با مشتریان را در هنگام صدور درخواست و پیش فاکتور ثبت نمائید.
    •    اجناس خود را به دلخواه خودتان طبقه بندی کنید.
    •    به تعداد نامحدود در سال انبار گردانی کنید.
    •    کلیه مستندات ، ضمائم ، یادداشت ها و تماس های خود را بصورت طبقه بندی شده ثبت و نگهداری نمائید.
    •    نحوه گردش الکترونیکی صدور صورتحساب های خرید و فروش جهت تعیین صادر کنندگان و تائید کنندگان صورتحساب ها را با صلاحدید خود تعریف نموده و برای خود کارتابل الکترونیک ایجاد نمائید.