"> راس گیری / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

راس گیری

در بخش راس گیری کاربر قادر خواهد بود حسابهای یک مشتری را که شامل خریدها و انواع پرداخت های وی می باشد را انتخاب نموده و نسبت به محاسبه راس و کارمزد مربوط به فعالیتهای مشتری اقدام نماید.

امکانات:

  • امکان راس گیری برروی اسناد حسابداری.
  • امکان راس گیری برروی چکهای دریافتی.
  • امکان تعیین نرخ کارمزد و تاریخ مبنای محاسبه راس گیری.
  • امکان چاپ محاسبات مربوط به راس گیری.