"> دانلود ابزارها / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

دانلود ابزارها

بانک اطلاعاتی SQL Server 2012

لینک دریافت

.NET Framework 4.5

لینک دریافت

ابزارهای جانبی نصب سیوا

لینک دریافت

نرم افزار AnyDesk

لینک دریافت

برنامه فشرده سازی WRAR

لینک دریافت