"> داشبورد درخواست های مشتری / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

داشبورد درخواست های مشتری

عکس خبر: 
داشبورد درخواست های مشتری
خلاصه خبر: 
داشبورد مدیریتی سفارش فروش با داشبورد مدیریتی بخش سفارشهای مشتری تحلیل درستی از شرایط فعالیتهای بازاریابی خود داشته باشید

در بخش صدور درخواستهای مشتری قادر خواهید بود وضعیت درخواست ها ، رقبای تجاری هر درخواست ، نحوه آشنایی با درخواست کنندگان و دیگر اطلاعات مورد نیاز را با ایجاد ارتباط با داده های موجود در بخش مدیریت ارتباط با مشتریان ثبت و نگهداری نموده و از این طریق نسبت به تحلیل درخواستها بر اساس وضعیت ، منابع ایجاد سرنخ ها و ارائه دهندگان محصولات درخواست شده اقدام نموده و نمودارهای تحلیلی جامعی را در اختیار داشته باشید.
برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه زیر مراجعه نمایید:

داشبورد مدیریتی