"> بخشودگی جریمه های مالیاتی / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

بخشودگی جریمه های مالیاتی

عکس خبر: 
بخشودگی جریمه های مالیاتی
خلاصه خبر: 
رئيس کل سازمان امورمالياتي کشور اعلام کرد در صورت پرداخت اصل ماليات از سوي موديان (تا پايان شهريورماه) تمامي جريمه آنها بخشيده خواهد شد

رئيس کل سازمان امورمالياتي کشور در جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در استان خراسان رضوي گفت: در راستاي تعاملات و در زمينه بخشودگي جرايم مالياتي موديان، بخشنامه اي به ادارات کل مالیاتی استان ها ابلاغ شده است که در صورت پرداخت اصل ماليات از سوي موديان تا پايان شهريورماه سال جاري، تمامي جريمه آنها بخشيده خواهد شد.