"> بازدید آقای دکتر جهانگرد از غرفه شرکت سوشیانس دراتوکام 2016 / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

بازدید آقای دکتر جهانگرد از غرفه شرکت سوشیانس دراتوکام 2016

عکس خبر: 
خلاصه خبر: 
جناب آقای دکتر جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات از غرفه شرکت سوشیانس

در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان -اتوکام 2016 بازدید به عمل آورده و با آخرین دستاوردهای شرکت در زمینه های مختلف فناوری اطلاعات آشنا شدند .