"> امکانات بخش گزارش سیوا / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

امکانات بخش گزارش سیوا

امكانات بخش گزارش 

به منظور سهولت در دسترسی به اطلاعات و استخراج گزارش های متنوع مورد نیاز کاربران در بخش گزارش گیری امکانات ویژه ای در اختیار کاربر قرارداده شده است که با کمک آنها هرکاربر میتواند بسته به نوع اطلاعات و ویژگیهای آن خروجی مورد نظر خود را تنظیم و تهیه کند. وجود موتور گزارش گیری بسیار قوی موجود در سیستم به کاربر این امکان را می دهد که بدون نیاز به طراحان نرم افزار و بدون نیاز به داشتن اطلاعات تخصصی اقدام به تهیه گزارش های مورد نیاز خود نماید.
امکانات:

•    قابلیت اعمال شروط برروی کلیه ستونهای گزارش بصورت جدولی(در این حالت میتوان شروط را در جدول مربوطه تعیین نمود و شروط جدید را به شروط قبل اضافه کرد) و یا بصورت ساده(در این حالت انواع شروط مورد نیاز توسط مدیر سیستم تعیین و کاربران میتوانند از شروط موجود استفاده کنند).
•    قابلیت نمایش شروط در بالای گزارش.
•    قابلیت تعیین ترتیب نمایش اطلاعات بر حسب یک یا چند ستون گزارش.دراین ویژگی کاربر میتواند ترتیب نمایش اطلاعات را براساس ستونهای گزارش تعیین نماید.تعیین الویت ترتیب نمایش نیز در اختیار کاربر می باشد.
•    قابلیت ایجاد گزارش های انتخابی توسط کاربر. دراین قابلیت کاربر می تواند ستونهای مورد نیاز گزارش را انتخاب و گزارش مربوطه را استخراج نماید.در این حالت میتوان الویت نمایش ستونها را نیز تعیین نمود.
•    قابلیت گروه بندی کردن اطلاعات برروی یک یا چند فیلد و تعیین اطلاعات مورد نیاز برای نمایش در سرفصل هرگروه و بدنه گروه.
•    قابلیت تعیین خواص ظاهری ستونهای گزارش مانند عرض ستون ، نمایش جمع ستون در پایان گزارش ، درج کاما برای جداکردن اعداد و نوع چیدمان محتوا و جدول دار نمودن اطلاعات.
•    قابلیت تعیین خواص ظاهری گزارش شامل نوع ، سایز و ضخامت قلم  به تفکیک سرفصل ، بدنه و بخش انتهائی گزارش و همچنین تعیین سایز و جهت کاغذ.
•    قابلیت اصلاح و تغییر در گزارش های موجود در محیط طراحی گزارش.
•    قابلیت ثبت و نگهداری تنظیمات هرگزارش برای هرکاربر بصورت مجزا.
•    امكان انتقال خروجي گزارش ها به بيش از 28 نوع فرمت فايل مختلف مانند PDF ، TXT ،  Excel ، Power Point ، XML ، HTML و انواع فرمتهاي تصويري مانند BMP  ، GIF ، JPEG ، PNG ، TIFF و PCX