"> ارائه نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان سیوا در نمایشگاه اتوکام 2016 اصفهان / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

ارائه نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان سیوا در نمایشگاه اتوکام 2016 اصفهان

عکس خبر: 
خلاصه خبر: 
شرکت فن آوران اطلاعات سوشیانس در نمایشگاه اتوکام 2016 اصفهان نرم افزار CRM سیوا را ارائه میدهد .

این نمایشگاه از تاریخ 95/08/20 به مدت 5 روز در محل نمایشگاههای  بین المللی استان اصفهان برگزار می گردد.